Obchodníci s cennými papíry dosud sdružení v České asociaci obchodníků s cennými papíry (dále jen ČAOCP) informují tímto veřejnost o tom, že činnost ČAOCP byla z rozhodnutí jejích členů ukončena.

Dosavadní členové ČAOCP se rozhodli vstoupit do Asociace pro kapitálový trh České republiky (dále jen AKAT ČR). V rámci AKAT ČR je záměrem vytvořit platformu obchodníků s cennými papíry, tak aby se obchodníci s cennými papíry dále ve své oblasti podíleli na rozvoji trhu.

Jsme přesvědčeni o tom, že vzhledem k velikosti českého kapitálového trhu je jedna společná profesní asociace nejlepší variantou.

ČAOCP sponzor: České Casino Online / Slovenske Online Casino.